top of page

Terapia oddechem transmodalnym

To naturalna, organiczna metoda, skoncentrowana na ciele, emocjach i przekonaniach, w którym podstawowym narzędziem pracy jest świadomy, połączony oddech. To integralny, rozwojowy system, który zawiera kompletny zestaw narzędzi terapeutycznych takich jak metodę Voice Dialog, konstelacje rodzinne i archetypowe, pracę na relacji. To metoda łącząca główne nurty pracy z oddechem; Techniki Świadomego Oddychania dr Joy Manne i Breathconnection Nemi Nath. Metoda ta w Polsce nauczana jest przez  Michała Godlewskiego, w stworzonym przez niego Instytucie Oddechu.

sesja oddechowa może być :

-formą regeneracji w sytuacji, kiedy potrzebujesz resetu lub naładowania energią

- formą terapii ciała - pracą z napięciami fizycznymi i bólem

- formą terapii - docieranie do przyczyn Twoich problemów i radzenie sobie z nimi

- narzędziem poszerzania świadomości - wzrost rozumienia siebie w tu i teraz, a także tworzenie nowych możliwości reagowania na sytuacje

- ścieżką rozwoju duchowego - znajdywanie głębszego sensu i poczucia siebie, związku z życiem

10f82bba-7840-4eb7-a27a-70acd649ec18_f750x750.jpg

Co może się dla Ciebie wydarzyć podczas sesji oddechowej:

  • spotkasz się ze swoimi emocjami w bezpiecznej , terapeutycznej przestrzeni.

  • pogłębisz kontakt ze swoim ciałem, uwolnisz napięcia fizyczne, emocjonalne

  • wzmocnisz swój układ nerwowy i poznasz sposoby na samodzielne zarządzanie swoim samopoczuciem

  • nauczysz się jak poprzez oddech zauważać swoje wzorce mentalne, relacyjne i automatyczne sposoby reagowania

  • zobaczysz mechanizmy przetrwania oddziedziczone w rodzie

  • poznasz sposoby regulowania emocji, a poprzez to zarządzania swoją energią

bottom of page